CƠ HỘI VIỆC LÀM THÁNG 01

Đăng ngày: 10/01/2022 Lượt xem: 514

Đi làm để mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho cha, mang tiền về cho vợ, cho con cái hoặc là cho chính chúng ta. Đi làm vì lý tưởng, vì đam mê hoặc vì một người đồng nghiệp tốt. Dù lý do của bạn là gì, hãy đi làm!

CƠ HỘI VIỆC LÀM THÁNG 01

Đi làm để mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho cha, mang tiền về cho vợ, cho con cái hoặc là cho chính chúng ta. Đi làm vì lý tưởng, vì đam mê hoặc vì một người đồng nghiệp tốt. Dù lý do của bạn là gì, hãy đi làm!

Ứng tuyển ngay bằng 1 trong 3 cách sau:

1. Scan mã QR trên hình

2. Ứng tuyển tại: www.firstsolar.com/careers

3. Hoặc Gửi hồ sơ đến: dnmhiring@firstsolar.com với tiêu đề: “Vị trí ứng tuyển – Họ và tên”

Đối với các vị trí Nhân Viên Kho, Nhân Viên, Kỹ Thuật Viên Vận Hành (bao gồm sản xuất và lái xe nâng), ứng tuyển tại bit.ly/32lnx49

____________________________________________________

JOB OPPORTUNITIES IN JAN

Go to work to bring money to your mother, your father, your wife, your children or just yourself. Go to work because of your ideal, your passion or your great peer. Whatever reason it is, just go to work.

Apply now by 1 of 3 ways below:

1. Scan QR code in the photo

2. Apply at: www.firstsolar.com/careers

3. Or submit your application to: dnmhiring@firstsolar.com with subject "Applied position – Your full name"

For Material Handler, Operator and Operations Technician Positions (including manufacturing and forklift driving fields), please apply at bit.ly/32lnx49

#VieclamMITUniversity

#trainghiemvieclam

#vieclamtuyendung