Sự kiện Tuyển dụng - Định hướng nghề nghiệp của VietABank

Sự kiện Tuyển dụng – Định hướng nghề nghiệp: "Biến thách thức thành cơ hội - Bí quyết phát triển sự nghiệp trong Ngân hàng" lần này giúp cho các bạn Sinh viên năm cuối, Hoặc ứng viên <1 năm kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh...tìm được công việc, và hơn hết có một nền tảng khởi đầu vững chắc trong công việc và để phát triển sự nghiệp trong Ngân hàng