Danh sách hồ sơ xin việc

Trên 100+ Hồ sơ ứng viên đăng tải mỗi ngày

Lượt xem: 549

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Đăng bởi: Nguyễn Thị Ngọc Như, vào lúc: 29/11/2022 23:32:53
Thực tập sinh
Tỉnh Đồng Nai
Luật
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc: Nhân viên
1
Theo thỏa thuận

Lượt xem: 656

Hồ sơ xin việc

Đăng bởi: Hoàng Nguyễn Ánh Linh, vào lúc: 01/09/2022 07:07:10
Thực tập sinh
Tỉnh Đồng Nai
Luật
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc:
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận giữa 2 bên

Lượt xem: 538

Hồ sơ xin việc

Đăng bởi: Hoàng Nguyễn Ánh Linh, vào lúc: 01/09/2022 07:02:24
Thực tập sinh
Tỉnh Đồng Nai
Luật
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc:
Chưa có kinh nghiệm
4 triệu/ tháng

Lượt xem: 587

HỒ SƠ XIN VIỆC

Đăng bởi: Phạm Ngọc Vũ Khanh, vào lúc: 19/08/2022 16:44:29
Bán thời gian
Tỉnh Đồng Nai
Bán thời gian
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc:
Chưa có
3 triệu

Lượt xem: 620

CV công việc bán thời gian - Trần Quốc Huy

Đăng bởi: Trần Quốc Huy, vào lúc: 19/08/2022 16:07:33
Bán thời gian
Tỉnh Đồng Nai
Bán thời gian
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc: Nhân viên
Chưa có
3 triệu

Lượt xem: 618

HỒ SƠ XIN VIỆC

Đăng bởi: Lưu Nguyễn Thùy Chi, vào lúc: 19/08/2022 10:20:28
Thực tập sinh
Tỉnh Đồng Nai
Hành chính/Nhân sự
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc:
0
thoả thuận

Lượt xem: 518

Hồ sơ ứng tuyển

Đăng bởi: Nguyễn hà Thúy Mai, vào lúc: 19/08/2022 10:08:53
Bán thời gian
Tỉnh Đồng Nai
Bán thời gian
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc: Nhân viên
0
Theo sự thoả thuận giữa hai bên

Lượt xem: 447

Hồ sơ ứng tuyển

Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Thoa, vào lúc: 19/08/2022 10:01:28
Bán thời gian
Tỉnh Đồng Nai
Bán thời gian
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc:
0
Thỏa thuận

Lượt xem: 397

KỸ THUẬT TRƯỞNG

Đăng bởi: Võ Trường Thọ, vào lúc: 19/08/2022 09:03:54
Toàn thời gian
Tỉnh Đồng Nai
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc:
CHƯA
8000000

Lượt xem: 718

Nguyễn Minh Phương Thảo

Đăng bởi: Nguyễn Minh Phương Thảo, vào lúc: 16/08/2022 07:36:46
Toàn thời gian
TP. Hồ Chí Minh
Dược
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc: nhân viên bán hàng
Tốt nghiệp năm 2022
7-9 tr/tháng

Lượt xem: 830

Hồ sơ xin việc

Đăng bởi: Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, vào lúc: 16/08/2022 02:10:40
Toàn thời gian
Tỉnh Đồng Nai
Dược
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc: Dược sĩ bán hàng
Không có
10 triệu

Lượt xem: 645

Dược sĩ

Đăng bởi: Trần Thị Hải An, vào lúc: 15/08/2022 13:14:39
Toàn thời gian
Tỉnh Đồng Nai
Dược
Trình độ: Đại học
Vị trí công việc: Quản lý
Chưa có kinh nghiện
10000000-13000000