492
Địa chỉ:
Giới tính:
Ngày sinh:
Trình độ: Đại học
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Ngoại ngữ
Hình thức: Bán thời gian
Vị trí hiện tại: O
Số năm kinh nghiệm: O
Vị trí mong muốn:
Mức lương: 6000000
Đăng lúc: 15/11/2021 11:49:40, bởi

Hồ sơ việc làm tương tự

Hồ sơ việc làm tương tự, có thể bạn quan tâm