254
Địa chỉ:
Giới tính:
Ngày sinh:
Trình độ: Đại học
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Bán thời gian
Hình thức: Bán thời gian
Vị trí hiện tại: sinh viên
Số năm kinh nghiệm: 0
Vị trí mong muốn:
Mức lương: 3.000.000
Đăng lúc: 14/11/2021 20:32:15, bởi

Hồ sơ việc làm tương tự

Hồ sơ việc làm tương tự, có thể bạn quan tâm