311
Địa chỉ:
Giới tính:
Ngày sinh:
Trình độ: Đại học
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Bán thời gian
Hình thức: Bán thời gian
Vị trí hiện tại: 12/12
Số năm kinh nghiệm: 0
Vị trí mong muốn: Nhân viên
Mức lương: 3-5tr
Đăng lúc: 13/11/2021 15:59:59, bởi

Hồ sơ việc làm tương tự

Hồ sơ việc làm tương tự, có thể bạn quan tâm