303
Địa chỉ:
Giới tính:
Ngày sinh:
Trình độ: Đại học
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Hình thức: Bán thời gian
Vị trí hiện tại: Tư Vấn Viên
Số năm kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí mong muốn:
Mức lương: 4.000.000
Đăng lúc: 31/10/2021 22:00:53, bởi

Hồ sơ việc làm tương tự

Hồ sơ việc làm tương tự, có thể bạn quan tâm