167
Địa chỉ:
Giới tính:
Ngày sinh:
Trình độ: Đại học
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Bán thời gian
Hình thức: Bán thời gian
Vị trí hiện tại: Sinh viên
Số năm kinh nghiệm: 0
Vị trí mong muốn:
Mức lương: 2-3tr
Đăng lúc: 30/10/2021 13:29:09, bởi

Hồ sơ việc làm tương tự

Hồ sơ việc làm tương tự, có thể bạn quan tâm