439
Địa chỉ:
Giới tính:
Ngày sinh:
Trình độ: Đại học
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Ngoại ngữ
Hình thức: Toàn thời gian
Vị trí hiện tại: Nhân viên
Số năm kinh nghiệm: 2
Vị trí mong muốn: Nhân viên
Mức lương: 2.000.000
Đăng lúc: 30/10/2021 13:02:24, bởi
Quá trình học tập

2014-2019: Nguyen Tat Thanh University

Major: English studies

Kỹ năng - Bằng cấp

-By qualified by the boss: good-behaviour, great English communication, enthusiastic and patient.

-Learn how to be flexible and adaptable.

-Improve abilities to work under pressure.

Kinh nghiệm làm việc

12/2018-02/2018: Trợ giảng tiếng Anh tại ILA.

-Teaching and playing with 10-to-13-year-old children.

-Assistant teachers with lessons preparation.

Công việc trước đây

12/2018-02/2018: Teaching Assistant.

Sở thích

Playing with kids, listen to music, playing the piano, singing and helping children to study English.

Enthusiasm, passion and energy which should include similar duties to great communication skills, love children, be dedicated and patient to teach them. These seek to develop a career which may become well- experienced Teacher Assistant.


Hồ sơ việc làm tương tự

Hồ sơ việc làm tương tự, có thể bạn quan tâm