289
Địa chỉ:
Giới tính:
Ngày sinh:
Trình độ: Đại học
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Hình thức: Bán thời gian
Vị trí hiện tại: Nhân viên
Số năm kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí mong muốn: Nhân viên
Mức lương: 4.000.000/tháng
Đăng lúc: 30/10/2021 10:04:43, bởi

Hồ sơ việc làm tương tự

Hồ sơ việc làm tương tự, có thể bạn quan tâm